Stichting KWAMUTEGEN

De stichting is opgericht op 1 april 2008 De initiatiefnemers hebben twee doelen: het bevorderen van een veilig en sociaal verkeer en het verlenen van financiƫle steun aan jonge verkeersslachtoffers via het KWAMUTEGEN kinderfonds. Voor het realiseren van deze doelstellingen, heeft de stichting het verkeersplatform www.kwamjetegen.nl opgericht.

KWAMJETEGEN kinderfonds

Een veiliger verkeer betekent het terugdringen van ongelukken die helaas dagelijks in het verkeer voorkomen. Het grootste risico in het verkeer lopen de minder ervaren verkeersdeelnemers, onze kinderen. Zelfs zonder dat zij daadwerkelijk aan het verkeer hebben deelgenomen. Het KWAMJETEGEN kinderfonds biedt, in het verlengde van reeds bestaande regelingen, financiƫle steun voor bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen, studiekosten, sport, cultuur of voor verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst.

Sponsoren

De website KWAMJETEGEN.nl wordt gesponsord door ondernemers en organisaties die baat hebben en zich maatschappelijk betrokken voelen bij een veiliger verkeer.

KWAMJETEGEN.nl

De stichting KWAMUTEGEN wil met de website www.kwamjetegen.nl verkeersdeelnemers uit 'isolement' halen en de gelegenheid bieden om onderling te communiceren. Via internet zijn we beter dan ooit in de gelegenheid om in het verkeer met elkaar te praten. Veilig verkeer, doe je per definitie samen. Daarbij is het van belang om met elkaar boodschappen uit te kunnen wisselen. Het overgrote deel van de verkeersdeelnemers neemt aan het verkeer deel met de beste bedoelingen en staat niet stil bij zijn of haar 'gewoonte' foutjes of onoplettendheid. Daar wil KWAMJETEGEN.nl iets aan doen. Anoniem, maar met een vriendelijke ondertoon, elkaar via de website KWAMJETEGEN.nl aanspreken.

Verkeersveiligheid staat voorop

Om een kenteken en boodschap verkeersveilig te onthouden, is door de stichting Kwamutegen een mini voicerecorder ontwikkeld. Met deze voicerecorder kan onderweg veilig een kenteken en boodschap worden ingesproken en zodra daar gelegenheid voor is kan de boodschap vervolgens met via de website KWAMJETEGEN.nl worden verzonden.