De website KWAMJETEGEN.nl is een initiatief van Stichting KWAMUTEGEN met als doel een veiliger en socialer verkeersgedrag van
verkeersdeelnemers. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website KWAMJTEGEN.nl de uiterste zorg is nagestreefd,
sluiten de beheerder van www.kwamjetegen.nl alsmede de deelnemers aan KWAMJETEGEN.nl iedere aansprakelijkheid uit voor
onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via de site beschikbaar is.

Geregistreerde persoonlijke gegevens zullen op geen enkele andere wijze worden verspreid dan waarvoor de deelnemer zijn gegevens
beschikbaar heeft gesteld. Voor eventuele verspreiding van gegevens op eigen initiatief door deelnemers aan KWAMJETEGEN.nl kan
Stichting KWAMUTEGEN geen aansprakelijkheid erkennen.

Als uitgever van de website KWAMJETEGEN.nl is Stichting KWAMUTEGEN rechthebbende van alle informatie op de websites. Als
beheerder van de website houdt Stichting KWAMUTEGEN zich het recht voor elke publicatie, vermenigvuldiging of verspreiding van de
informatie op de websites, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, te verbieden. Aan de inhoud van de websites kan geen enkel
recht worden ontleend. Eveneens houdt Stichting KWAMUTEGEN het recht om te allen tijde de website www.kwamjetegen.nl stop te
zetten en de website te verwijderen.